13. októbra 2023 Od admin Vypnuté

Základná charakteristika svetla

Svetlo je úzko spojené s našim každodenným životom. Mnoho jedinečných vlastností svetla je mimoriadne fascinujúca. Tu budeme o krok bližšie k zázrakom svetla prostredníctvom známych základných vlastností.

Je svetlo vlnenie alebo častica?

Svetlo má vlastnosti vlny a častice.
Slovo vlnová dĺžka sa používa na vyjadrenie vĺn alebo vlnovej vlastnosti svetla. Je to vzdialenosť, ktorou svetlo prechádza jedným kmitom, často sa vyjadruje pomocou jednotky nazývanej „nanometer“. Jeden nanometer (nm) sa rovná jednej miliardtine (1×10-9) metra. Naše oči môžu vidieť iba svetlo s vlnovou dĺžkou približne medzi 400 až 700 nanometrov. Tento rozsah sa nazýva viditeľné svetlo. Medzi svetlá s inými vlnovými dĺžkami tiež patria napríklad Röntgenové lúče, ultrafialové lúče, a infračervené lúče. Aj keď ich priamo nevidíme, sú tiež súčasťou „rodiny svetla“.

 Na druhej strane má svetlo tiež vlastnosti častice. Intenzita svetla sa mení v závislosti od počtu častíc. Jasné svetlo obsahuje veľa častíc, zatiaľ čo tmavé svetlo obsahuje menej častíc. Tieto častice sa nazývajú „fotóny“.

Časticovú vlastnosť svetla môžeme zistiť porovnaním svetla a zvuku pomocou zariadenia nazývaným osciloskop. Je známe, že zvuk má tiež vlastnosti vlnenia. Keď intenzita alebo sila zvuku postupne klesá, signál zvuku sa zmenšuje až nakoniec zmizne. Ak však svetlo postupne slabne, celková hodnota jeho signálu sa stáva menšou, je možné zaznamenať  niekoľko zostávajúcich impulzov (extrémne krátke signály) a veľkosť týchto signálov sa neznižuje. Toto nám hovorí, že svetlo sa nemôže zmenšiť a, že svetlo má vlastnosť „častice“.

Optické spektrum
Slabnúci zvukový a optický signál