20. októbra 2023 Od admin Vypnuté

Interakcia svetla a látky

Svetlo sa vo vákuu šíri priamočiaro, príkladom je vesmír, kde sa nenachádza žiadna hmota. Svetlo sa však správa rôznymi spôsobmi. Keď prichádza do styku s vodou, vzduchom alebo inými látkami je buď absorbované, prepustené skrz, odrazené alebo rozptýlené.

Svetlo sa správa rôznymi   spôsobmi ak príde s niečím do kontaktu

Ak svetlo dopadne na látku, tak jeho časť absorbuje látka (A) a premieňa sa na tepelnú energiu. Ak nastane situácia, že svetlo narazí na priehľadný materiál, tak svetelná zložka, ktorá sa v materiáli neabsorbovala, sa prepúšťa skrz (B) a vystupuje cez vonkajšiu stenu materiálu. Ak je povrch materiálu hladký (napríklad zrkadlo), dochádza k odrazu (B), ale ak je povrch nepravidelný v tvare jamky alebo výčnelku, svetlo sa rozptyľuje (C).

Absorbcia svetla
Dopad, odraz a prechod
Dopad a rozptyl