Kontakt

KVANTARIUM
Hrebienok, 062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec
telefonický kontakt: +421 905 477 633
e-mail: kvantarium@kvant.sk

prevádzkovateľ: Kvant spol. s r.o.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Mlynská Dolina Bratislava 842 48
IČO: 31398294