Kontakt

KVANTARIUM
Hrebienok
062 01
Vysoké Tatry – Starý Smokovec

PREVÁDZKOVATEĽ:
Kvant spol. s r.o.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Mlynská Dolina Bratislava 842 48
IČO: 31398294