Zaujímavosti z fyziky

Je svetlo vlnenie alebo častica?

Svetlo je úzko spojené s našim každodenným životom. Mnoho jedinečných vlastností svetla je mimoriadne fascinujúca. Čítaj ďalej…

Svetlo precestuje okolo Zeme 7,5 krát za sekundu

Ako rýchlo sa šíri svetlo?

Táto ohromná rýchlosť je základom pre mnoho fyzikálnych teórií a je kľúčová pre naše porozumenie vesmíru. Čítaj ďalej…

Svetlo precestuje okolo Zeme 7,5 krát za sekundu

Interakcia svetla a látky

je základným princípom optiky a umožňuje nám porozumieť, ako svetlo prechádza, lomí sa a odráža od materiálov. Čítaj ďalej…

Svetlo sa odráža

Prečo sa tvorí odraz hory, ktorá sa nachádza v diaľke, na povrchu jazera alebo rybníka?
Čítaj ďalej…

Modrá obloha

Svetlo sa rozptyľuje

Prečo je počas dňa farba oblohy modrá, ale večer sa javí ako červená?
Čítaj ďalej…

Svetlo precestuje okolo Zeme 7,5 krát za sekundu

Svetlo sa lomí

Keď sa pozriete na slamku umiestnenú v pohári, v časti s vodou sa zdá byť ohnutá. Prečo? Čítaj ďalej…

Svetlo sa zmiešava

Ako vznikajú zaujímavé farby nafúknutých mydlových bublín? Čítaj ďalej…

Modrá obloha

Rozptýlenie svetla

Prečo sa na oblohe objaví dúha po daždi? Čítaj ďalej…