24. októbra 2023 Od admin Vypnuté

Svetlo sa lomí

Keď sa pozriete na slamku umiestnenú v pohári, v časti s vodou sa zdá byť ohnutá. Prečo je to tak?

Lom svetla v pohári s vodou

Svetlo sa lomí na hranici medzi vzduchom a vodou v pohári. K lomu dochádza, preto e svetlo sa pohybuje rôznymi rýchlosťami vo vzduchu a vo vode. Naše oči zachytávajú rozptýlené svetlo zo slamky vo vode, ale k lomu dochádza až keď vo vode vstupuje do vzduchu. Zdá sa však, že svetlo vychádzajúce z vody sa dostáva priamo do našich očí. Naše oči vidia „virtuálny obraz“ na čiare, ktorá sa tiahne od lomu svetla. Zdá sa teda, že špička slamky sa odchyľovala od svojej skutočnej polohy.

Lom svetla v pohári s vodou