18. októbra 2023 Od admin Vypnuté

Svetlo sa šíri rýchlosťou až 300 000 km/s

Táto ohromná rýchlosť je základom pro mnoho fyzikálnych teórií a je kľúčová pro naše porozumenie vesmíru.

Svetlo precestuje okolo Zeme 7,5 krát za sekundu

Svetlo môže obletieť  okolo Zeme prekvapivo 7,5 krát za sekundu. Táto vlastnosť  svetla sa využíva v mnohých technických aplikáciách ako sú optické komunikácie, ktoré prenášajú obrovské množstvo dát vo veľmi krátkom čase. Avšak aj svetlo, ktoré je rýchlejšie ako čokoľvek známe človeku, sa môže vo vákuu pohybovať iba 0,3 milimetra za bilióntinu sekundy (pikosekundu, pozri poznámku). V posledných rokoch sa výskum nových optických javov, ku ktorým dochádza v týchto neuveriteľne krátkych časových obdobiach, sa stáva nevyhnutným v nových výskumných oblastiach fyziky, chémie, biológie a ďalších.

Poznámka: 1 milisekunda = 1 tisícina sekundy, 1 mikrosekunda  = 1 milióntina sekundy, 1 nanosekundu = 1 miliardu sekundy, 1 pikosekundu = 1 bilióntinu sekundy.